Back to top

Benja Castellà Solera

Defensa Defensa

13 anys Va néixer el

3 temporades Fitxat el

Club d'origen Sant Cugat