Back to top

Yerai Izquierdo Navarrete

Defensa Defensa

18 anys Va néixer el

3 temporades Fitxat el

Club d'origen Mercantil