Back to top

Yerai Izquierdo Navarrete

Defensa Defensa

17 anys Va néixer el

2 temporada Fitxat el

Club d'origen Mercantil