Back to top

Silvio Guillén Cantero

Porter Porter

11 anys Va néixer el

3 temporades Fitxat el

Club d'origen Vilasar De Mar