Back to top

Nil Lapido Enrich

Defensa Defensa

18 anys Va néixer el

1 temporada Fitxat el

Club d'origen Ec. Granollers