Back to top

Nadir Khallafi Chahroud

Davanter Davanter

17 anys Va néixer el

2 temporades Fitxat el

Club d'origen Sant Gabriel