Back to top

Nadir Khallafi Chahroud

Davanter Davanter

16 anys Va néixer el

1 temporada Fitxat el

Club d'origen Sant Gabriel