Back to top

Nadir Khallafi Chahroud

Davanter Davanter

18 anys Va néixer el

3 temporades Fitxat el

Club d'origen Sant Gabriel