Back to top

Jose Antonio Gomez Blázquez

Davanter Davanter

15 anys Va néixer el

3 temporades Fitxat el

Club d'origen Sant Cugat