Back to top

Jose Antonio Gomez Blázquez

Davanter Davanter

14 anys Va néixer el

2 temporades Fitxat el

Club d'origen Sant Cugat