Back to top

Jan Lagunas Masferrer

Porter Porter

15 anys Va néixer el

2 temporades Fitxat el

Club d'origen Fc. Barcelona