Back to top

Dani Gala Muntean

Defensa Defensa

11 anys Va néixer el

3 temporades Fitxat el

Club d'origen Gimnàstic De Ma