Back to top

Aday Sala Sanchís

Porter Porter

12 anys Va néixer el

5 temporades Fitxat el

Club d'origen Prat